Usposabljanja

Usposabljanja
Prijave zaprte

Usposabljanje uporabnikov radijskih postaj in skrbnikov v sistemih zvez ZA-RE in ZA-RE+

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 1   Trajanje urah: 5
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 24/24
Lokacija: Ig Začetek: 29.1.2022

Urnik

Prijave zaprte

Urjenje za tehnike dela z motorno žago v nevarnih okoliščinah

Prijave do: 24.1.2022
Trajanje dnevih: 1   Trajanje urah: 9
Vodja: Robert Škrlj 014796411     robert.skrlj@urszr.si
Zasedenost: 10/20
Lokacija: Ig Začetek: 31.1.2022

Urnik

Prijave odprte

Urjenje za tehnike dela z motorno žago v nevarnih okoliščinah

Prijave do: 27.1.2022
Trajanje dnevih: 1   Trajanje urah: 9
Vodja: Robert Škrlj 014796411     robert.skrlj@urszr.si
Zasedenost: 3/20
Lokacija: Ig Začetek: 3.2.2022

Urnik Prijava

Prijave odprte

e-Uvajalno usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč o sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Prijave do: 7.2.2022
Trajanje dnevih: 7   Trajanje urah: 8
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 0/30
Lokacija: Začetek: 10.2.2022

Urnik Prijava

Prijave odprte

Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za uporabo izolirnega dihalnega aparata - modul B

Prijave do: 3.2.2022
Trajanje dnevih: 1   Trajanje urah: 9
Vodja: Robert Škrlj 014796411     robert.skrlj@urszr.si
Zasedenost: 2/20
Lokacija: Ig Začetek: 10.2.2022

Urnik Prijava

Prijave zaprte

Temeljni program usposabljanja za ravnanje ob stresu

Prijave do: 12.2.2022
Trajanje dnevih: 1   Trajanje urah: 8
Vodja: Brigita Perbil Puš 014796434     Brigita.Perbil.Pus@urszr.si
Zasedenost: 35/35
Lokacija: Ig Začetek: 13.2.2022

Urnik

Prijave odprte

Urjenje za tehnike dela z motorno žago v nevarnih okoliščinah

Prijave do: 7.2.2022
Trajanje dnevih: 1   Trajanje urah: 9
Vodja: Robert Škrlj 014796411     robert.skrlj@urszr.si
Zasedenost: 0/20
Lokacija: Ig Začetek: 14.2.2022

Urnik Prijava

Prijave zaprte

Program dopolnilnega usposabljanja o psihosocialni pomoči - 3. modul

Prijave do: 11.2.2022
Trajanje dnevih: 1   Trajanje urah: 3
Vodja: dr. Andreja Lavrič 014713204     andreja.lavric@urszr.si
Zasedenost: 16/16
Lokacija: Ig Začetek: 15.2.2022

Urnik

Prijave zaprte

Usposabljanje uporabnikov radijskih postaj in skrbnikov v sistemih zvez ZA-RE in ZA-RE+

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 1   Trajanje urah: 5
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 24/24
Lokacija: Ig Začetek: 19.2.2022

Urnik

Prijave odprte

Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za uporabo izolirnega dihalnega aparata - modul A

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 20
Vodja: Robert Škrlj 014796411     robert.skrlj@urszr.si
Zasedenost: 1/20
Lokacija: Ig Začetek: 23.2.2022

Urnik Prijava

Prijave zaprte

Program dopolnilnega usposabljanja o psihosocialni pomoči - 3. modul

Prijave do: 11.3.2022
Trajanje dnevih: 1   Trajanje urah: 3
Vodja: dr. Andreja Lavrič 014713204     andreja.lavric@urszr.si
Zasedenost: 16/16
Lokacija: Ig Začetek: 16.3.2022

Urnik

Prijave odprte

Program dopolnilnega usposabljanja za opravljanje nalog za zaščito, reševanje in pomoči z uporabo zrakoplovov - modul C/1

Prijave do: 17.3.2022
Trajanje dnevih: 3   Trajanje urah: 16
Vodja: Brigita Perbil Puš 014796434     Brigita.Perbil.Pus@urszr.si
Zasedenost: 0/15
Lokacija: Začetek: 21.3.2022

Urnik Prijava

Prijave odprte

Program dopolnilnega usposabljanja o psihosocialni pomoči - 3. modul

Prijave do: 13.5.2022
Trajanje dnevih: 1   Trajanje urah: 3
Vodja: dr. Andreja Lavrič 014713204     andreja.lavric@urszr.si
Zasedenost: 10/16
Lokacija: Ig Začetek: 17.5.2022

Urnik Prijava

Usposabljanja za voznike specialnih vozil
Trenutno ni razpisanih usposabljanj za voznike specialnih vozil
  Evidenčne prijave

Odnosi z javnostmi ob nesrečah - tretji del

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16

Urnik Prijava

Odnosi z javnostmi ob nesrečah - četrti del

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16

Urnik Prijava

Temeljno usposabljanje vodij intervencij - več ciljnih skupin

Trajanje dnevih: 3   Trajanje urah: 28

Urnik Prijava

Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - potres

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15

Urnik Prijava

Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - poplave/neurja

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15

Urnik Prijava

Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - nesreče z nevarnimi snovmi

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15

Urnik Prijava

Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - železniška nesreča

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15

Urnik Prijava

Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - terorizem

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15

Urnik Prijava

Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - zemeljski plazovi

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15

Urnik Prijava

Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - veliki požari v naravi

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16

Urnik Prijava

Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - nalezljive bolezni pri ljudeh in posebno nevarne bolezni pri živalih

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15

Urnik Prijava

Program temeljnega usposabljanja poveljnikov CZ, njihovih namestnikov, članov štabov CZ in poverjenikov za CZ ter njihovih namestnikov v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 13

Urnik Prijava

Odnosi z javnostmi ob nesrečah - peti del

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 17

Urnik Prijava

Sprejem in nudenje mednarodne pomoči - modul 1

Trajanje dnevih: 3   Trajanje urah: 30

Urnik Prijava

Odnosi z javnostmi ob nesrečah - prvi del

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16

Urnik Prijava

Odnosi z javnostmi ob nesrečah - drugi del

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16

Urnik Prijava

e-Uvajalno usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč o sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Trajanje dnevih: 7   Trajanje urah: 8

Urnik Prijava

Uvajalno in temeljno usposabljanje občinskih poveljnikov CZ in članov štabov CZ

Trajanje dnevih: 3   Trajanje urah: 30

Urnik Prijava