Usposabljanja

Usposabljanja
Prijave odprte

e-Uvajalno usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč o sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 7   Trajanje urah: 8
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 0/60
Lokacija: Začetek: 25.8.2022

Urnik Prijava

Prijave zaprte

Odnosi z javnostmi ob nesrečah - tretji del

Prijave do: 24.6.2022
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 2/8
Lokacija: Ig Začetek: 29.8.2022

Urnik

Prijave odprte

Uvajalno in temeljno usposabljanje poverjenikov za CZ

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 20/30
Lokacija: Ig Začetek: 30.8.2022

Urnik Prijava

Prijave zaprte

Uvajalno in temeljno usposabljanje poverjenikov za CZ

Prijave do: 15.5.2022
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 5/35
Lokacija: Začetek: 9.9.2022

Urnik

Prijave odprte

Uvajalno in temeljno usposabljanje regijskih poveljnikov CZ in članov štabov CZ

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 12/35
Lokacija: Ig Začetek: 20.9.2022

Urnik Prijava

Prijave odprte

Program temeljnega usposabljanja članov in pripadnikov služb in enot, ki izvajajo zaščito in reševanje ob poplavah in drugih nesrečah na vodi (program E)

Prijave do: 16.9.2022
Trajanje dnevih: 6   Trajanje urah: 64
Vodja: Brigita Perbil Puš 014796434     Brigita.Perbil.Pus@urszr.si
Zasedenost: 0/18
Lokacija: Začetek: 23.9.2022

Urnik Prijava

Prijave zaprte

Odnosi z javnostmi ob nesrečah - prvi del

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 10/10
Lokacija: Ig Začetek: 30.9.2022

Urnik

Prijave odprte

Odnosi z javnostmi ob nesrečah - četrti del

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 8/9
Lokacija: Ig Začetek: 3.10.2022

Urnik Prijava

Prijave odprte

Temeljno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov, članov štabov CZ in poverjenikov za CZ ter njihovih namestnikov v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 13
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 6/35
Lokacija: Ig Začetek: 12.10.2022

Urnik Prijava

Usposabljanja za voznike specialnih vozil
Trenutno ni razpisanih usposabljanj za voznike specialnih vozil
  Evidenčne prijave

Odnosi z javnostmi ob nesrečah - tretji del

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16

Urnik Prijava

Temeljno usposabljanje vodij intervencij - več ciljnih skupin

Trajanje dnevih: 3   Trajanje urah: 28

Urnik Prijava

Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - potres

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15

Urnik Prijava

Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - poplave/neurja

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15

Urnik Prijava

Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - nesreče z nevarnimi snovmi

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15

Urnik Prijava

Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - železniška nesreča

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15

Urnik Prijava

Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - terorizem

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15

Urnik Prijava

Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - zemeljski plazovi

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15

Urnik Prijava

Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - veliki požari v naravi

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16

Urnik Prijava

Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - nalezljive bolezni pri ljudeh in posebno nevarne bolezni pri živalih

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15

Urnik Prijava

Program temeljnega usposabljanja poveljnikov CZ, njihovih namestnikov, članov štabov CZ in poverjenikov za CZ ter njihovih namestnikov v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 13

Urnik Prijava

Odnosi z javnostmi ob nesrečah - peti del

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 17

Urnik Prijava

Sprejem in nudenje mednarodne pomoči - modul 1

Trajanje dnevih: 3   Trajanje urah: 30

Urnik Prijava

Odnosi z javnostmi ob nesrečah - prvi del

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16

Urnik Prijava

Odnosi z javnostmi ob nesrečah - drugi del

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16

Urnik Prijava

e-Uvajalno usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč o sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Trajanje dnevih: 7   Trajanje urah: 8

Urnik Prijava