Usposabljanja

Usposabljanja
Prijave odprte

e-Uvajalno usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč o sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 7   Trajanje urah: 8
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 73/75
Lokacija: Začetek: 27.5.2022

Urnik Prijava

Prijave odprte

Program dopolnilnega usposabljanja o psihosocialni pomoči - 3. modul

Prijave do: 24.5.2022
Trajanje dnevih: 1   Trajanje urah: 3
Vodja: dr. Andreja Lavrič 014713204     andreja.lavric@urszr.si
Zasedenost: 23/35
Lokacija: Začetek: 27.5.2022

Urnik Prijava

Prijave odprte

Program dopolnilnega usposabljanja članov in pripadnikov gasilskih, potapljaških in drugih reševalnih služb ter enot civilne zaščite, ki izvajajo zaščito in reševanje ob poplavah in drugih nesrečah na vodi, modul reševanje iz vode z motornim čolnom

Prijave do: 28.5.2022
Trajanje dnevih: 3   Trajanje urah: 30
Vodja: Brigita Perbil Puš 014796434     Brigita.Perbil.Pus@urszr.si
Zasedenost: 8/12
Lokacija: Začetek: 30.5.2022

Urnik Prijava

Prijave odprte

Uvajalno in temeljno usposabljanje občinskih poveljnikov CZ in članov štabov CZ

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 3   Trajanje urah: 30
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 27/33
Lokacija: Ig Začetek: 31.5.2022

Urnik Prijava

Prijave odprte

Program temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov - modul B

Prijave do: 25.5.2022
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 10
Vodja: Robert Škrlj 014796411     robert.skrlj@urszr.si
Zasedenost: 15/20
Lokacija: Ig Začetek: 4.6.2022

Urnik Prijava

Prijave odprte

Program temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov - modul B

Prijave do: 25.5.2022
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 10
Vodja: Robert Škrlj 014796411     robert.skrlj@urszr.si
Zasedenost: 11/21
Lokacija: Ig Začetek: 4.6.2022

Urnik Prijava

Prijave odprte

Program dopolnilnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov - modul B

Prijave do: 25.5.2022
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 10
Vodja: Robert Škrlj 014796411     robert.skrlj@urszr.si
Zasedenost: 15/20
Lokacija: Ig Začetek: 4.6.2022

Urnik Prijava

Prijave odprte

Program dopolnilnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov - modul B

Prijave do: 25.5.2022
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 10
Vodja: Robert Škrlj 014796411     robert.skrlj@urszr.si
Zasedenost: 19/20
Lokacija: Ig Začetek: 4.6.2022

Urnik Prijava

Prijave odprte

Odnosi z javnostmi ob nesrečah - drugi del

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 6/9
Lokacija: Ig Začetek: 6.6.2022

Urnik Prijava

Prijave odprte

Program dopolnilnega usposabljanja pripadnikov reševalnih in drugih služb ter enot za ukrepanje ob jedrski ali radiološki nesreči

Prijave do: 8.6.2022
Trajanje dnevih: 1   Trajanje urah: 7
Vodja: Blaž Dominik 014796427     blaz.dominik@urszr.si
Zasedenost: 0/90
Lokacija: Ig Začetek: 10.6.2022

Urnik Prijava

Prijave odprte

Program temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov - modul B

Prijave do: 25.5.2022
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 10
Vodja: Robert Škrlj 014796411     robert.skrlj@urszr.si
Zasedenost: 14/20
Lokacija: Ig Začetek: 11.6.2022

Urnik Prijava

Prijave odprte

Program temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov - modul B

Prijave do: 25.5.2022
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 10
Vodja: Robert Škrlj 014796411     robert.skrlj@urszr.si
Zasedenost: 15/22
Lokacija: Ig Začetek: 11.6.2022

Urnik Prijava

Prijave odprte

Program temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov - modul B

Prijave do: 25.5.2022
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 10
Vodja: Robert Škrlj 014796411     robert.skrlj@urszr.si
Zasedenost: 19/20
Lokacija: Ig Začetek: 11.6.2022

Urnik Prijava

Prijave odprte

Program temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov - modul B

Prijave do: 25.5.2022
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 10
Vodja: Robert Škrlj 014796411     robert.skrlj@urszr.si
Zasedenost: 17/20
Lokacija: Ig Začetek: 11.6.2022

Urnik Prijava

Prijave zaprte

Program dopolnilnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov - modul B

Prijave do: 25.5.2022
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 10
Vodja: Robert Škrlj 014796411     robert.skrlj@urszr.si
Zasedenost: 21/21
Lokacija: Ig Začetek: 11.6.2022

Urnik

Prijave odprte

Program dopolnilnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov - modul B

Prijave do: 25.5.2022
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 10
Vodja: Robert Škrlj 014796411     robert.skrlj@urszr.si
Zasedenost: 15/20
Lokacija: Ig Začetek: 11.6.2022

Urnik Prijava

Prijave odprte

Program dopolnilnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov - modul B

Prijave do: 25.5.2022
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 10
Vodja: Robert Škrlj 014796411     robert.skrlj@urszr.si
Zasedenost: 12/20
Lokacija: Ig Začetek: 11.6.2022

Urnik Prijava

Prijave odprte

e-Uvajalno usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč o sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Prijave do: 15.6.2022
Trajanje dnevih: 11   Trajanje urah: 8
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 6/60
Lokacija: Začetek: 17.6.2022

Urnik Prijava

Prijave odprte

Uvajalno in temeljno usposabljanje poverjenikov za CZ

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 3/25
Lokacija: Ig Začetek: 21.6.2022

Urnik Prijava

Prijave odprte

e-Uvajalno usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč o sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 7   Trajanje urah: 8
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 0/60
Lokacija: Začetek: 25.8.2022

Urnik Prijava

Prijave odprte

Odnosi z javnostmi ob nesrečah - tretji del

Prijave do: 24.6.2022
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 0/8
Lokacija: Ig Začetek: 29.8.2022

Urnik Prijava

Prijave odprte

Uvajalno in temeljno usposabljanje poverjenikov za CZ

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 1/30
Lokacija: Ig Začetek: 30.8.2022

Urnik Prijava

Prijave zaprte

Uvajalno in temeljno usposabljanje poverjenikov za CZ

Prijave do: 15.5.2022
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 0/35
Lokacija: Začetek: 9.9.2022

Urnik

Prijave odprte

Uvajalno in temeljno usposabljanje regijskih poveljnikov CZ in članov štabov CZ

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 1/35
Lokacija: Ig Začetek: 20.9.2022

Urnik Prijava

Prijave zaprte

Odnosi z javnostmi ob nesrečah - prvi del

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 8/8
Lokacija: Ig Začetek: 30.9.2022

Urnik

Prijave odprte

Odnosi z javnostmi ob nesrečah - četrti del

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 8/9
Lokacija: Ig Začetek: 3.10.2022

Urnik Prijava

Usposabljanja za voznike specialnih vozil
Trenutno ni razpisanih usposabljanj za voznike specialnih vozil
  Evidenčne prijave

Odnosi z javnostmi ob nesrečah - tretji del

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16

Urnik Prijava

Temeljno usposabljanje vodij intervencij - več ciljnih skupin

Trajanje dnevih: 3   Trajanje urah: 28

Urnik Prijava

Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - potres

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15

Urnik Prijava

Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - poplave/neurja

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15

Urnik Prijava

Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - nesreče z nevarnimi snovmi

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15

Urnik Prijava

Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - železniška nesreča

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15

Urnik Prijava

Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - terorizem

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15

Urnik Prijava

Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - zemeljski plazovi

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15

Urnik Prijava

Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - veliki požari v naravi

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16

Urnik Prijava

Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - nalezljive bolezni pri ljudeh in posebno nevarne bolezni pri živalih

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15

Urnik Prijava

Program temeljnega usposabljanja poveljnikov CZ, njihovih namestnikov, članov štabov CZ in poverjenikov za CZ ter njihovih namestnikov v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 13

Urnik Prijava

Odnosi z javnostmi ob nesrečah - peti del

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 17

Urnik Prijava

Sprejem in nudenje mednarodne pomoči - modul 1

Trajanje dnevih: 3   Trajanje urah: 30

Urnik Prijava

Odnosi z javnostmi ob nesrečah - prvi del

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16

Urnik Prijava

Odnosi z javnostmi ob nesrečah - drugi del

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16

Urnik Prijava

e-Uvajalno usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč o sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Trajanje dnevih: 7   Trajanje urah: 8

Urnik Prijava