Usposabljanja

Program usposabljanja za pridobitev poklica gasilec (1)
Prijave zaprte

Program usposabljanja za pridobitev poklica gasilec

Prijave do: 10.8.2022
Trajanje dnevih: 113   Trajanje urah: 919
Vodja: Marko Zibelnik 014796410     marko.zibelnik@urszr.si
Lokacija:
Začetek: 8.9.2022

Usposabljanja ICZR (14)
Prijave odprte

e-Uvajalno usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč o sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 7   Trajanje urah: 8
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 1/60
Lokacija:
Začetek: 25.8.2022
Prijave odprte

Odnosi z javnostmi ob nesrečah - tretji del

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 5/8
Lokacija: Ig
Začetek: 29.8.2022
Prijave odprte

Uvajalno in temeljno usposabljanje poverjenikov za CZ

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 24/35
Lokacija: Ig
Začetek: 30.8.2022
Prijave odprte

Program dopolnilnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov – modul A

Prijave do: 31.8.2022
Trajanje dnevih: 1   Trajanje urah: 4
Vodja: Brigita Perbil Puš 014796434     Brigita.Perbil.Pus@urszr.si
Zasedenost: 17/35
Lokacija:
Začetek: 2.9.2022
Prijave odprte

Program temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov - modul A

Prijave do: 31.8.2022
Trajanje dnevih: 1   Trajanje urah: 7
Vodja: Brigita Perbil Puš 014796434     Brigita.Perbil.Pus@urszr.si
Zasedenost: 0/30
Lokacija:
Začetek: 2.9.2022
Prijave zaprte

Uvajalno in temeljno usposabljanje poverjenikov za CZ

Prijave do: 15.5.2022
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 5/35
Lokacija:
Začetek: 9.9.2022
Prijave zaprte

Uvajalno in temeljno usposabljanje občinskih poveljnikov CZ in članov štabov CZ

Prijave do: 5.8.2022
Trajanje dnevih: 3   Trajanje urah: 30
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 30/32
Lokacija: Ig
Začetek: 13.9.2022
Prijave odprte

Uvajalno in temeljno usposabljanje regijskih poveljnikov CZ in članov štabov CZ

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 12/35
Lokacija: Ig
Začetek: 20.9.2022
Prijave odprte

Program dopolnilnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov – modul A

Prijave do: 14.9.2022
Trajanje dnevih: 1   Trajanje urah: 4
Vodja: Brigita Perbil Puš 014796434     Brigita.Perbil.Pus@urszr.si
Zasedenost: 25/30
Lokacija:
Začetek: 20.9.2022
Prijave odprte

Program temeljnega usposabljanja članov in pripadnikov služb in enot, ki izvajajo zaščito in reševanje ob poplavah in drugih nesrečah na vodi (program E)

Prijave do: 16.9.2022
Trajanje dnevih: 6   Trajanje urah: 64
Vodja: Brigita Perbil Puš 014796434     Brigita.Perbil.Pus@urszr.si
Zasedenost: 7/18
Lokacija:
Začetek: 23.9.2022
Prijave zaprte

Uvajalno in temeljno usposabljanje občinskih poveljnikov CZ in članov štabov CZ

Prijave do: 10.8.2022
Trajanje dnevih: 3   Trajanje urah: 30
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 22/26
Lokacija: Ig
Začetek: 27.9.2022
Prijave zaprte

Odnosi z javnostmi ob nesrečah - prvi del

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 10/10
Lokacija: Ig
Začetek: 30.9.2022
Prijave odprte

Odnosi z javnostmi ob nesrečah - četrti del

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 8/9
Lokacija: Ig
Začetek: 3.10.2022
Prijave odprte

Temeljno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov, članov štabov CZ in poverjenikov za CZ ter njihovih namestnikov v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 13
Vodja: Vida Juratovec 014796416     vida.juratovec@urszr.si
Zasedenost: 6/35
Lokacija: Ig
Začetek: 12.10.2022
Usposabljanja Gasilska šola (12)
Prijave odprte

DPPI - BASIC HOT FIRE COURSE

Prijave do: /
Trajanje dnevih: 5   Trajanje urah: 36
Vodja: Aleš Cedilnik 014796430     ales.cedilnik@urszr.si
Zasedenost: 0/20
Lokacija: Ig
Začetek: 22.8.2022
Prijave odprte

Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za reševanje z višin in iz globin v urbanem okolju - preizkus znanja

Prijave do: 26.8.2022
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 1
Vodja: Marko Zibelnik 014796410     marko.zibelnik@urszr.si
Zasedenost: 4/30
Lokacija: Ig
Začetek: 2.9.2022
Prijave odprte

Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za reševanje z višin in iz globin v urbanem okolju

Prijave do: 26.8.2022
Trajanje dnevih: 7   Trajanje urah: 59
Vodja: Marko Zibelnik 014796410     marko.zibelnik@urszr.si
Zasedenost: 5/10
Lokacija: Ig
Začetek: 5.9.2022
Prijave odprte

Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za izvajanje intervencij ob nesrečah z nevarnimi snovmi

Prijave do: 31.8.2022
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 20
Vodja: Matija Balant 014796458     matija.balant@urszr.si
Zasedenost: 10/30
Lokacija: Ig
Začetek: 7.9.2022
Prijave odprte

Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za reševanje v daljših avtocestnih in cestnih predorih

Prijave do: 2.9.2022
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 18
Vodja: Robert Škrlj 014796411     robert.skrlj@urszr.si
Zasedenost: 0/24
Lokacija: Ig
Začetek: 12.9.2022
Prijave odprte

Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za gašenje notranjih požarov - modul C

Prijave do: 5.9.2022
Trajanje dnevih: 3   Trajanje urah: 27
Vodja: Aleš Cedilnik 014796430     ales.cedilnik@urszr.si
Zasedenost: 0/20
Lokacija: Ig
Začetek: 13.9.2022
Prijave odprte

Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za uporabo hidravličnih orodij

Prijave do: 9.9.2022
Trajanje dnevih: 1   Trajanje urah: 9
Vodja: Aleš Cedilnik 014796430     ales.cedilnik@urszr.si
Zasedenost: 0/20
Lokacija: Ig
Začetek: 19.9.2022
Prijave odprte

Urjenje za tehnike dela z motorno žago v nevarnih okoliščinah

Prijave do: 12.9.2022
Trajanje dnevih: 1   Trajanje urah: 9
Vodja: Robert Škrlj 014796411     robert.skrlj@urszr.si
Zasedenost: 0/20
Lokacija: Ig
Začetek: 20.9.2022
Prijave odprte

Urjenje za tehnike dela z motorno žago v nevarnih okoliščinah

Prijave do: 13.9.2022
Trajanje dnevih: 1   Trajanje urah: 9
Vodja: Robert Škrlj 014796411     robert.skrlj@urszr.si
Zasedenost: 0/20
Lokacija: Ig
Začetek: 21.9.2022
Prijave odprte

Urjenje za tehnike dela z motorno žago v nevarnih okoliščinah

Prijave do: 14.9.2022
Trajanje dnevih: 1   Trajanje urah: 9
Vodja: Robert Škrlj 014796411     robert.skrlj@urszr.si
Zasedenost: 0/20
Lokacija: Sezana
Začetek: 22.9.2022
Prijave odprte

Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za reševanje v daljših avtocestnih in cestnih predorih

Prijave do: 16.9.2022
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 18
Vodja: Robert Škrlj 014796411     robert.skrlj@urszr.si
Zasedenost: 0/24
Lokacija: Ig
Začetek: 26.9.2022
Prijave odprte

Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za izvajanje intervencij ob nesrečah z nevarnimi snovmi

Prijave do: 20.9.2022
Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 20
Vodja: Matija Balant 014796458     matija.balant@urszr.si
Zasedenost: 0/30
Lokacija: Ig
Začetek: 28.9.2022
Usposabljanja za voznike specialnih vozil (0)
Trenutno ni razpisanih usposabljanj za voznike specialnih vozil
  Evidenčne prijave (16)

Odnosi z javnostmi ob nesrečah - tretji del

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16


Temeljno usposabljanje vodij intervencij - več ciljnih skupin

Trajanje dnevih: 3   Trajanje urah: 28


Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - potres

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15


Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - poplave/neurja

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15


Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - nesreče z nevarnimi snovmi

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15


Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - železniška nesreča

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15


Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - terorizem

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15


Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - zemeljski plazovi

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15


Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - veliki požari v naravi

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16


Dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in članov štabov CZ - nalezljive bolezni pri ljudeh in posebno nevarne bolezni pri živalih

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 15


Program temeljnega usposabljanja poveljnikov CZ, njihovih namestnikov, članov štabov CZ in poverjenikov za CZ ter njihovih namestnikov v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 13


Odnosi z javnostmi ob nesrečah - peti del

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 17


Sprejem in nudenje mednarodne pomoči - modul 1

Trajanje dnevih: 3   Trajanje urah: 30


Odnosi z javnostmi ob nesrečah - prvi del

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16


Odnosi z javnostmi ob nesrečah - drugi del

Trajanje dnevih: 2   Trajanje urah: 16


e-Uvajalno usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč o sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Trajanje dnevih: 7   Trajanje urah: 8